Ochrana osobních údajů

  • Ing. Marek Gloser, bytem Srbínská 1540/6, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 05761336 tímto prohlašuje, že osobní údaje, které jsou získávány během registrace uživatelů těchto webových stránek, jsou jím zpracovávány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Při zpracovávání a shromažďování osobních údajů přijímá Ing. Marek Gloser technická a bezpečnostní opatření, tak aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
  • Vyplněním registračního formuláře vyjadřuje uživatel webových stránek svůj souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Ing. Marka Glosera a s jejich následným zpracováním pro obchodní a marketingové účely, a to až do odvolání souhlasu. Zároveň tím registrovaný uživatel uděluje souhlas s tím, aby mu Ing. Marek Gloser zasílal informace o novinkách a připravovaných akcích.
  • Ing. Marek Gloser použije poskytnuté údaje pouze pro vlastní potřebu ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům. Osobní údaje získané o uživatelích nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Osobní údaje mohou být postoupeny státním zařízením a úřadům jen v rámci závazných právních předpisů.
  • Uživatel má právo kdykoliv písemně požádat Ing. Marka Glosera, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své databáze nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře svých osobních údajů. Otázky, týkající se rozsahu a zpracování osobních údajů, může uživatel zasílat buď elektronicky na emailovou adresu marekgloser@centrum.cz, nebo písemně na adresu Ing. Marek Gloser, Srbínská 1540/6, 100 00 Praha 10 – Strašnice.